Psychologie, psychoterapie

V naší práci se opakovaně setkáváme s tím, že nejen obezita a nadváha, ale i řada dalších lidských nemocí včetně hormonálních poruch jde ruku v ruce s problémem duše. Proto jsme navázali spolupráci s MUDr. Andreou Dutkovou a Mgr. Danou Rosickou, a i my sami jsme prošli řadou kurzů kognitivně – behaviorální terapie a psychosomatiky.

MUDr. Andrea Dutková se ve své praxi nejčastěji věnuje řešení:

 • problémů v mezilidských vztazích
 • zvládnutí životní krize
 • depresivních stavů, dlouhodobých opakujících se depresí nebo depresí v reakci na životní změnu
 • úzkostných a panických stavů
 • různých druhům fóbií, trémy
 • psychosomatickým obtížím
 • závislostí na alkoholu, drogách, hracích automatech, aj.
 • poruch příjmu potravy – bulimie, anorexie, aj.
 • různých forem zneužití v životě, psychického týrání, sexuálního zneužívání
 • sexuologických potíží
 • psychotických stavů