Vážení pacienti,

často nám nyní telefonujete s dotazem na unikátní kód na očkování proti Covid 19, proto jsem se rozhodla všechny podstatné informace shrnout níže.

Z diagnoz, které byly pro tuto vlnu očkování vybrány, se nás týkají následující:

 • obezita s BMI nad 35
 • diabetes mellitus léčený PAD či inzulinem, který je komplikován alespoň jednou z následujících komorbidit:
  • ischemická choroba srdeční
  • arterriální hypertenze
  • chronická ledvinovou nedostatečnost a po transplantaci
  • s obezitou či plicním onemocněním
  • s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou
 • onkologická onemocnění – pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci
 • vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky (pokud vám je předepisují naši lékaři)

POkud do některé kategorie spádáte,  kontaktujte nás a my vám sdělíme váš unikátní kód.

Tento kód následně můžete použít (po dobu jeho platnosti, která je aktuálně omezena do 30.4.2021)  k registraci k očkování přes centrální rezervační systém (https://crs.mzcr.cz). Tam naleznete též informace k procesu registrace a rezervace:

 • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo. Prosíme, pokud můžete, zvolte očkovací místo doporučené naším lékařem.
 • Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující Vás zdravotní stav. Postačí ta z poslední návštěvy. Bez lékařské zprávy nebude očkování provedeno!
 • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.

V případě jakýchkoli problémů s registrací  je k dispozici adresa elektronické komunikace covid-podpora@nakit.cz i infolinka 1221, V provozu je každý den včetně víkendu od 8 do 19 hodin.

Prosíme, nevolejte nám, pokud do výše uvedených kategorií nespadáte. Děkujeme za pochopení.
Pohodové dny počínajícího jara přeje za tým ENDOCARE
MUDr. Martina Rosická, Ph.D.