Jdete k nám poprvé?

Lékařské vyšetření v naší ambualnci je možné jen po předchozím objednání telefonicky, emailem nebo sms. Pokud se jedná o akutní obtíže, je nezbytné nám předem zavolat a v takovém případě se vždy domluvíme dle časových možností lékařů individuálně. Na první konzultaci s sebou vždy přineste poukaz na vyšetření a všechny zprávy a výsledky, které máte. Na našich stránkách v sekci „ke stažení“ najdete anamnestický dotazník, který si můžete doma v klidu vyplnit. Pokud chcete dotazník vyplnit až u nás, pak doporučujeme přijít na konzultaci o pár minut dříve. Dotazník vám dají naše sestřičky spolu s podpisem Souhlasu s používáním vašich osobních údajů GDPR. Vyplněním formuláře předem ušetříme drahocenný čas, který můžeme věnovat vašemu aktuálnímu problému.

Po vstupu do čekárny najdete přede dveřmi do ordinace terminál, kterým se pomocí kartičky  zdravotní pojištovny přihlásíte. Pokud nemáte kartičku, můžete použít jiný doklad, ale doporučujeme, zvláště na první konzultaci, s sebou kartičku pojištěnce vždy nosit.

Součástí vstupního vyšetření je lékařské vyšetření, pohovor a pokud přicházíte s poruchou funkce štítné žlázy, také její sonografické vyšetření. V takovém případě si, prosím, neberte na krk žádné šperky a oblékněte si tričko s větším výstřihem.

Protože jsme nestátní zdravotnické zařízení a naší prioritou je kvalitní péče v přátelském prostředí s ohledem na vaše pohodlí, poskytuje naše zařízení některé služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se především o možnost on-line objednávání, on-line komunikace s vaším ošetřujícím lékařem, sms upomínka plánované návštěvy, zasílání dokumentů, receptů, žádanek a zpráv poštou emailem nebo sms, možnost odběru krve přímo v den vyšetření v ordinaci nebo poskytnutí mobilního telefonu našich lékařů u komplikovaných případů, je při první návštěvě vybírán poplatek za dodatkové služby ve výši 400,-Kč/ 4 roky .

Endokrinologické vyšeření je kompletně hrazeno ze zdravotního pojištění. Jsme smluvními partnery všech zdravotních pojištoven.

Ze zdravotního pojištění naopak NENÍ hrazeno obezitologické vyšetření, nutriční konzultace a psychologické konzultace.

Kontrolní vyšetření

Termín dalšího kontrolního vyšetření velmi doporučujeme zamluvit  výdy rovnou na návštěvě. Zajistíte si tím návaznost péče a zabráníte případným opomenutím nebo dlouhým prodlevám při pozdním objednání (upozorňujeme, že objednací termíny jsou nyní s ohledem na velké vytížení ordinace 2-3 měsíce). U chronicky nemocných pacientů jsou termíny kontrol běžně 3, 6 nebo 12 měsíců dle závažnosti onemocnění. K objednání je možné využít také náš on-line objednávkový systém, ale ten umožňuje objednání jen na tři měsíce dopředu a výběr termínů zde bývá značně omezený.

Před kontrolním vyšetření, pokud lékař neřekne jinak, je zpravidla nutné zajít několik dní předem na odběr krve. Seznam odběrových míst naleznete v sekci Odběry krve. Odběr je možné realizovat přímo u nás v ordinaci denně v čase 7,30 – 11,30 hod. nebo si můžete vybrat některé z desítek odběrových míst nabízených společnostmi Aeskulab, Synlab a mnohé další.  Žádanku na odběr dostanete vždy při poslední návštěvě. Pokud žádanku nemáte nebo ji nemůžete najít, nebojte se říci si v ordinaci o novou.

POkud je vám cokoliv nejasného, kontaktujte nás na některém z výše uvedených kontaktů.