Laboratorní vyšetření

Na těchto stránkách jsme pro vás připravili stručnou charakteristiku nejběžnějších námi vyšetřetřovaných laboratorních parametrů a návod, jak se na jednotlivá vyšetření připravit.

Odběr krve

Standardně se odběr krve provádí na lačno (po 10-12-ti hodinovém lačnění). Lačnění nad 12 hodin je nevhodné, kratší je nedostatečné. Nedodržením lačnění vznikají zkreslené nálezy v parametrech sacharidového a lipidového metabolizmu. Pro některá speciální vyšetření nebo funkční testy jsou předepsána dietní opatření nebo opatření režimová, viz. níže. Ráno před odběrem je vhodné vypít sklenku vody nebo neslazeného čaje. Pití alkoholu, kouření, namáhavé cvičení a některé léky mohou ovlivnit výsledky vyšetření. Pro vyšetření, ke kterým musí pacient sbírat moč za určitý časový úsek, je potřeba podrobně informovat o sběru a případné dietě, viz. níže. Standardně se biologický materiál odebírá ráno, speciální problematiku, kdy načasování odběru je klíčové, tvoří zátěžové funkční testy a monitorování farmakoterapie.

Thyroidální soubor – TSH, fT4, fT3, antiTg, antiTPO, TRAK

Odběr kdykoliv během dne, není nutno nalačno, ale pokud užíváte hormony štítné žlázy (Letrox, Euthyrox), užijte ho až po odběru krve.

 • Anti TPO jsou protilátky třídy IgG proti tyreoidální peroxidaze. Zvýšené hladiny protilátek proti thyreoperoxidaze v séru jsou projevem autoimunitního onemocnění štítné žlázy.
 • AntiThyreoglobulin (antiTg)– thyreoglobulin je potenciální autoantigen. Zvýšené hladiny protilátek proti thyreoglobulinu jsou projevem autoimunitního onemocnění štítné žlázy.
 • TRAK (protilátky pro TSH receptoru) – test zahrnuje jak stimulující tak inhibující protilátky proti TSH receptoru, stanovení se používá při dg. Graves-Basedovovy choroby.
 • TSI (stimulující protilátky proti TSH receptoru) – nový test TSI detekuje pouze protilátky stimulující štítnou žlázu, tedy konkrétní příčinu patologie Gravesovy nemoci.
 • Thyreoglobulin je prekurzorem hormonů štítné žlázy. Zvýšení hladin v séru je známkou patologického procesu ve štítné žláze, resp. folikulů. Vyšetření hladiny Tg je indikováno zejména při monitorování účinku léčby diferencovaného karcinomu štítné žlázy. Někdy bývá zařazen mezi nádorové markery.
 • Thyreotropin, TSH se tvoří a je uvolňován z předního laloku hypofýzy, stimuluje produkci a sekreci metabolicky aktivních thyreoidálních hormonů.
 • Trijódthyronin T3 a thyroxin T4 regulují v periferních tkáních biochemické procesy, které jsou nezbytné pro normální vývoj a metabolickou a nervovou aktivitu.

Prolaktin

Před vyšetřením hladiny prolaktinu běžte brzy spát, neponocujte, nepijte alkohol, vyhněte se pohlavnímu styku, dráždění prsů a prsních bradavek. Na vyšetření nechoďte, pokud jste ve velkém stresu (např. před zkouškou). Nepoužívejte hypnotika, narkotika, opiáty. Odběr by měl proběhnout ideálně do 2 hodin po probuzení.

LH, FSH, estradiol, progesteron

Základní odběr se provádí při diagnostice poruch menstruačního cyklu, diagnostice poruch nástupu puberty nebo poruch podvěsku mozkového, odebírá se ideálně 2-4. den menstruačního cyklu (počítáno od začátku menstruačního krvácení).

 • Progesteron – jako ukazatel probíhající ovulace se provádí 7. den po vzestupu bazální teploty či 7 dní před očekávanou menstruací, tj. mezi 18.-21. dnem menstručního cyklu.
 • Estradiol 17-β je ovariální estrogen, tvořený zejména ve zralých folikulech. Hladina E2 je přímým indikátorem folikulární aktivity.
 • FSH je syntetizován v předním laloku hypofýzy. U žen spolu s LH reguluje menstruační cyklus, ovlivňuje růst a zrání folikulu ve vaječníku, působí na tvorbu estrogenů. U mužů FSH stimuluje spermatogenezi.
 • LH je gonadotropin tvořený předním lalokem hypofýzy. Spolu s dalším gonadotropinem FSH zásadním způsobem řídí vývoj a funkci ženského i mužského reprodukčního systému.

GH (STH) – růstový hormon

Růstový hormon je peptidový hormon produkovaný předním lalokem hypofýzy. Je nezbytný pro normální růst a vývoj dětí. V dospělosti ovlivňuje kostní a svalovou hmotu (podporuje tvorbu bílkovin), rozpad tělesných tuků a zvyšuje hladinu cukru v krvi. Při nedostatku růstového hormonu v dětství vzniká trpaslictví (nanismus), naopak při nadbytku dochází k nadměrnému vzrůstu (gigantismus). Nadbytek STH v dospělosti způsobuje růst okrajových částí těla (akromegalie).

Hodnota růstového hormonu se vyšetřuje při zpomalení růstu dítěte, pokud RTG vyšetření kostního věku ukazuje na zpomalený vývoj kostí, při snížené hladině TSH, u dětí s příznaky nadměrného růstu, při podezření na sníženou nebo zvýšenou funkci podvěsku mozkového, při náhodném nálezu tumoru v oblasti hypofýzy, u dospělých v případě příznaků nedostatku růstového hormonu (únava, snížená výkonost, řídnutí kostí, úbytek svalové hmoty, psychické změny), u dospělých s příznaky přebytku STH (zmohutnění lícních kostí, dolní čeliskti a nadočnicových oblouků, nadměrný růst rukou a chodidel, zvýšené pocení, únava, bolesti hlavy a kloubů, zvětšení vnitřních orgánů, poruchy čití projevující se jako brnění či mravenčení, snížení sexuální touhy, poruchy erekce, prodloužení menstruačního cyklu, neplodnost, zvýšené ochlupení, psychické změny – deprese, sukrovka, poruchy, vidění, vysoký krevní tlak), při sledování léčby nadbytku nebo nedostatku růstového hormonu.

Odběr se provádí nalačno, v ranních hodinách (10 – 12 hodin před odběrem nejíst, být v relativním klidu, doporučuje se vypít 2 – 3 dl vody)

IGF-I

Odběr se provádí kdykoliv během dne, není nutné být nalačno.

IGF-1 je peptidový hormon, nezbytný pro normální růst a vývoj kostí a tkání. Je tvořen játry a v menší míře i kosterním svalstvem. Jeho tvorba primárně odpovídá na stimulaci růstovým hormonem a je zprostředkovatelem jeho účinku. Stimuje například růst kostí a dalších tkání a podporuje tvorbu aktivní svalové hmoty. Množství IGF-1 odráží nadbytek či nedostatek GH, ale jeho hodnota se v průběhu dne nemění, což z něj činí vhodný indikátor průměrné hladiny GH.
Stejně jako hodnoty GH jsou i hodnoty IGF-1 v raném dětství nízké, časem se zvyšují, nejvyšších hodnot dosahují v pubertě a v dospělosti klesají. Nedostatek GH a IGF-1 může být způsoben nedostatečnou funkcí hypofýzy nebo není-li dostatečná odpověď na GH. Tato necitlivost může být buď primární (geneticky podmíněná) a nebo sekundární, vyvolaná stavy jako například malnutrice nebo chronické onemocnění.

IGF BP-3

Odběr kdykoliv během dne. IBFBP-3 je vazebným proteinem pro IGF-I a IGF-II. 95% těchto peptidových hormonů je vázano na IGFBP-3. Jeho fyziologickou úlohou je prodloužit poločas rozpadu těchto peptidových hormonů. IGFBP-3 se využívá jako pomůcka při vyhodnocování poruch růstu. Je na růstovém hormonu (GH) závislý, a proto je vhodným indikátorem sekrece růstového hormonu.

Volný močový kortizol

Vyšetření se provádí z moči sbírané během 24 hodin. Sběr naplánujte na den, kdy nemusíte do práce. Sbírat začněte ihned po ranním probuzení, např. od 7 hodin od rána do 7 hodin následujícího dne. První ranní porci moče vymočte do WC, dále pak již jen do sběrné nádoby. Ráno po probuzení se naposledy vymočte do sběrné nádoby a označenou nádobu s žádankou odvezte do laboratoře. Do laboratoře přinesete vždy celé množství. Během sběru uchovávejte sběrnou nádobu na chladném a tmavém místě, ideálně v lednici. Nezapomeňte se vymočit do lahve před každou stolicí! Po naplnění této lahve můžete pokračovat ve sběru moče do další lahve. Během vyšetření jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte za 24 hodin kolem 2,0 litrů tekutin. Pokud pijete více a naplníte obě lahve za kratší dobu než za 24 hodin, sbírejte další moč do další zcela čisté nádoby z umělé hmoty. Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším lékařem po dobu sběru moče vynecháte.

Plazmatický kortizol

Nejčastěji se zjišťuje jako součást vyšetření hormonů kůry nadledvin. Odběr se provádí nejlépe ráno. Vyšetření je ovlivněno léky (Prednisolone, 6-methyl-prednisolone mají zkříženou reakci asi 25%). Hladina se zyšuje při terapii vysokými dávkami estrogenů, steroidní perorální antikoncepce vede k falešnému zvýšení hodnoty. Výrazný je vliv denních a jiných cyklů, zvýšené hladiny nacházíme v těhotenství. Hladina kortizolu je citlivá na stres, infekci, alkohol, diety, tělesné cvičení

Slinný kortizol

Ve slinách je kortizol přítomen pouze ve formě volné, biologicky aktivní a hladina volného kortizolu ve slinách koreluje s hladinami kortizolu v krvi. Stanovení se může provádět kdykoliv během dne, odebraný o půlnoci plně nahrazuje stanovení volného kortizolu v moči/24 hodin. Odběr slin je velmi jednoduchý, neinvazivní do speciálních zkumavek (Salivette), které obsahují tampón v další vnitřní zkumavce.

Odběrový tampón lze použít dvěma způsoby:

1) tampón žvýkat po dobu 1-2 minut

2) tampón vložit pod jazyk  a ponechat o něco déle než při žvýkání

Během doby, kdy je tampón v ústech, nepolykat sliny. Použitý tampón vložit zpět do vnitřní části odběrové zkumavky, zkumavku zazátkovat, označit (příjmení, jméno, rok narození/rodné číslo), na zkumavku uvést čas odběru, uchovávat v chladničce a do 24 hodin dopravit do laboratoře.

Metoda je vhodná jak pro jednorázové stanovení, tak pro opakované stanovení během dne/noci a pro funkční dynamické testy při testování osy hypothalamus – hypofýza – kůra nadledvin. Zvýšené koncentrace volného kortizolu ve slinách, naměřené v pozdních večerních a nočních hodinách, jsou jednoznačným důkazem Cushingova syndromu (ranní koncentrace jsou často v mezích normy, během dne, a zvláště noci nedochází k typickému poklesu hladin). Právě noční elevace hladin kortizolu jsou velmi citlivým ukazatelem Cushingova syndromu .

Kortizol ve slinách – referenční rozmezí:

Ranní hodiny 8-10 h.: 1,90-19,1 nmol/l

Odpolední hodiny 14:30-15:30h. : 2,05-11,9 nmol/l

Noční hodiny cca 23 -24 h .: do 8,9 nmol/l

ACTH

Indikací stanovení je odlišení ACTH-dependentních a ACTH- independentních forem Cushingova syndromu. Odběr krve se provádí do chlazené zkumavky s EDTA. Teplota krve by neměla překročit 4°C a krev by měla být co nejdříve v chlazené centrifuze centrifugována a plazma zmražena. Ideální je opakované stanovení (alespoň dvakrát), vzhledem k cirkadiánní variabilitě ACTH.

Sběr moče na vyšetření kyseliny vanilmandlové

Dva dny před sběrem a v den sběru moče je kontraindikováno konzumovat ovoce, zeleninu, kávu, čaj, ovocné šťávy, mošt a jiné výrobky z ovoce, zeleniny a bylinek. Pokud je to nutné, je třeba vysadit léky (sulfonamidy, diuretika, jodové preparáty a nepodstoupit rentgenové ozařování). Moč je třeba sbírat do nádoby obsahující koncentrovanou HCl. Nádobu obdržíte v laboratoři a během sběru ji uchovávejte v lednici. Ráno v 06:00 hodin se vymočíte naposledy do toalety (nikoli do lahve) a teprve od této doby budete veškerou další moč (i při stolici) sbírat do sběrné nádoby. Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět v 06:00, se do láhve vymočíte naposledy. Žádanku a láhev s močí přineste v den ukončení sběru moče.

Bezpečnostní upozornění:

Sběrná nádoba jako konzervační činidlo obsahuje koncentrovanou HCl. Nebezpečí úrazu při neopatrné manipulaci! Při potřísnění důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.

 

Katecholaminy a kyselina 5-hydroxyindoloctová

Dva dny před sběrem moče a v den sběru nesmíte jíst ovoce, zeleninu, aromatické moučníky, kávu, čaj, mošty, bylinkové čaje, ovocné šťávy, čokoládu a ořechy. Pokud je to nutné, vynechte všechny léky. Léky typu Dopegytu a Algometu je třeba vysadit alespoň 2 týdny předem po dohodě s lékařem. Vyšetření nelze provést při léčbě fyliny, sulfonamidy, diuretiky a bezprostředně po rentgenovém vyšetření používajícím jodové preparáty. Je nutno omezit salicylátová analgetika. Postup sběru: omezte příjem tekutin a sbírejte moč 24 hodin do sběrné nádoby, která obsahuje 5 ml HCl. Sběrnou nádobu obdržte v laboratoři nebo u svého lékaře, který si ji předem v laboratoři vyžádá. Ráno v 6 hod se pacient vymočí do toalety. Od této doby sbírá veškerou moč do připravené nádoby. Během sběru se nádoba uchovává v lednici. Naposledy se vymočí do sběrné nádoby v 6 hodin ráno následující dne. Veškeré množství moče ve sběrných nádobách doručí do laboratoře. Bezpečnostní opatření: Pacient musí být upozorněn na přítomnost koncentrované HCl v nádobě, aby se předešlo případnému úrazu/popálení.

 

17- hydroxyprogesteron

17-alfa-hydroxyprogesteron je steroidním meziproduktem vznikajícím při biosyntéze glukokortikoidů, androgenů a estrogenů. Je syntetizován z progesteronu a 17-alfa-hydroxypregnenolonu. Do oběhu se dostává sekrecí z kůry nadledvin, ovárií a varlat. Stanovení 17-alfa-hydroxyprogesteronu má největší význam v diagnostice a sledování vrozeného deficitu enzymu 21-hydroxylázy, který je příčinou kongenitální adrenální hyperplasie. Odběr se provádí ráno nalačno, u žen během folikulární fáze cyklu, u novorozenců 4-7 event. 2. den po narození Hodnoty jsou ovlivněny diurnálním rytmem, snižuje je tělesný trénink, masitá strava.

Androstendion

Indikací ke stanovení androstendionu je hirsutismus, kongenitální hyperplázie nadledvin nebo hyperandrogenie ovariálního původu (Stein-Leventhalův syndrom). Delta 4-androstendion je nevirilizační androgen syntetizovaný vaječníky, varlaty a kůrou nadledvin. Tento androgenní hormon je syntetizovaný z dehydroepiandrosteronu a 17- OH progesteronu, který je částečně také prekurzorem testosteronu. Výraznější věková závislost je pozorovatelná u žen a jeho koncentrace se snižují zejména po menopauze. Podobně jako kortizol, také androstendion podléhá dennímu rytmu s maximální hodnotou v ranních hodinách. Pozorovatelné jsou také výkyvy během menstruačního cyklu s maximem uprostřed cyklu. Odebírá se vždy ráno. Podobně jako kortizol podléhá dennímu rytmu s maximem v ranních hodinách.

Testosteron

Testosteron je steroidní hormon, který je považován za hlavní androgen. U mužů je syntetizován Leydigovými buňkami varlat, u žen pochází z kůry nadledvin a z ovárií. U žen zvýšená produkce provází hirsutismus a virilizaci různého stupně, často kombinovaný s oligomenoreou, amenoreou a neplodností. Nadbytek androgenů může být jak ovariálního, tak nadledvinového původu. Doporučuje se vyšetření doplnit vyšetřením DHEAS a stanovením kortisolu pro lepší diferenciaci adrenálního tumoru. Pokud je zvýšena pouze hladina testosteronu, pak se jedná zřejmě o ovariální příčinu např. syndrom polycystických ovárií a Steinův-Leventhálův syndrom). Výrazně vysoké hodnoty testosteronu mohou mít příčinu v ovariálním tumoru produkujícím androgeny. U mužů stanovení umožňuje posouzení stavu testes. Hlavní příčiny snížených hladin testosteronu jsou hypogonadismus, orchidectomie, estrogenová terapie, Klinefelterův syndrom, porucha hypofýzy a jaterní cirhosa. U adolescentů k posouzení opožděné puberty a eunuchoidismu, které mohou souviset s androgenním deficitem.

SHBG

SHBG je transportní protein. Slouží k přenosu dihydrotestosteronu, testosteronu, estradiolu, vazbou ovlivňuje podíl volných hormonů a tím i jejích působení v cílových tkáních. Stanovení je indikováno v diferenciální diagnostice virilismu, hirsutismu a polycystických ovarií. SHBG je užitečným markerem pro diferenciální diagnostiku subklinické hypotyreózy – snížené hladiny SHBG svědčí pro subklinickou hypotyreózu i v případě, že hormony štítné žlázy jsou v normě.

DHEAS – dehydroepiandrosteron sulfát

Dehydroepiandrosteron sulfát je hormon vznikající téměř výlučně v nadledvinách. Jeho stanovení slouží pro diagnostiku ovariálních poruch, adrenokortikálního tumoru, vrozené adrenální hyperplasie. Vzhledem ke stabilitě nejsou potřeba žádná speciální opatření. DHEA-S je výborným ukazatelem produkce androgenních látek v nadledvinách. Jeho sledování ve spojitosti s kortizolem může dát mnohem komplexnější ohodnocení činnosti kůry nadledvin.

Plazmatický aldosteron/plazmatická reninová aktivita

Jedná se o základní screeningové vyšetření při podezření na primární hyperaldosteronismus. U sekundárního hyperaldosteronismu nacházíme zvýšené hodnoty. Příčinou mohou být renovaskulární hypertenze, tumor secernující renin, chronická insuficience ledvin s hypertenzí, Bartterův syndrom nebo také také primární hypoaldosteronismus. Snížené hodnoty reninu nacházíme v případě primárního hyperaldosteronismu ( Connův syndrom ), adenomu kůry nadledvin, hyperplazie kůry nadledvin nebo také v případě sekundárního hypoaldosteronismu souvisejího s poškozením ledvin, bilaterální nefrotomií a insuficiencí hypofýzy. Lze tedy využít stanovení PRA ke sledování účasti systému renin-angiotenzin na patogenezi hypertenze, edémových stavů a dalších poruch elektrolytové, objemové a tlakové homeostázy.

Před diagnostikou je nutné vysadit antihypertenzní medikaci, která může zásadním způsobem ovlivňovat výsledek tohoto vyšetření, tzn. betablokátory, diuretika, spironolakton, ACE-inhibitory, sartany a centrálně působící léky, a to nejlépe 2 týdny před plánovaným vyšetřením, v případě spironolaktonu či eplerenomu až 6 týdnů před vyšetřením. Nejméně je toto vyšetření ovlivňováno blokátory kalciového kanálu a alfa-blokátory. Lze použít selektivní alfa-1 blokátor (Doxazosin v postupně se zvyšující dávce podle aktuálních hodnot krevního tlaku až do dávky 16mg denně) nebo blokátor kalciového kanálu (Verapamil v retardované formě ve snaze předejít rebound fenoménu po vysazení betablokátorů a tachykardii po vazodilatačním efektu alfa blokátorů) a to až do dávky 480mg de dvou denních dávkách.

Odběry krve musí být prováděny do vychlazených zkumavek obsahujících Na 2EDTA (200 µl na 10 ml krve). Po odběru vzorku je třeba co nejrychleji provést jeho centrifugaci, oddělit plasmu a tuto zmrazit. Při manipulacích se vzorkem nesmí teplota stoupnout nad 4°C. Je vhodné si připravit před odběrem např. ledovou tříšť, která může sloužit jako vhodné prostředí při manipulaci se vzorkem a jeho transportu. Doporučujeme provést nejlépe dva odběry u pacienta v klidu (několikahodinový klid pacienta na lůžku – ráno) a po zátěži (jakákoliv činnost po ranním probuzení pacienta mimo lůžko).

Vyšetření kostního metabolizmu

Není třeba dodržovat žádnou dietu.

 • Sběr 24 hod. moče Pacient se ráno vymočí do záchodu a od tohoto okamžiku sbírá veškerou moč do láhve. Poslední přidaná moč je následující den po probuzení. S takto sbíranou močí přijde pacient ještě tentýž den do laboratoře, kde mu bude odebrána krev a druhá ranní moč na příslušná stanovení. Z krve a moče se provádí následující vyšetření: odpad Ca, P, clearens kreatininu, ALP, ALP kostní izoenzym, osteokalcin, Ca, P, iCa, Mg, kreatinin. Biochemické ukazatele se používají k diferenciální diagnostika osteopatií, stanovení stupně a závažnosti onemocnění, monitorování léčby.
 • Deoxypyridinolin (tzv. crosslinky) se uvolňuje z kostního kolagenu působením osteoklastů. Pokud je aktivita osteoklastů zvýšená a rychlost resorpce kosti stoupne, zvýší se vylučování deoxypyridinolinu v moči a to i v případě, že denzita kosti je ještě normální. Při hodnotě přes 16 nM/mM je pacient označován jako tzv. “fast loser” – rychle ztrácející, což je indikace k rychlému terapeutickému zásahu. Odezva na terapii nastává, na rozdíl od denzitometrie, už po 3 až 6 měsících a projeví se poklesem vylučování DPD. Aby se vyloučil vliv renální funkce je výsledek přepočten na kreatinin v moči.
 • Osteokalcin je polypeptid, který se dostává do cirkulace při novotvorbě kolagenu osteoblasty. Je vhodný ke kontrole osteoblastické aktivity, která bývá léčbou tlumena současně s aktivitou osteoklastů. Koncentrace osteokalcinu při léčbě nemá klesnout pod spodní referenční mez. Avšak, pokud se po zahájení léčby kalcitoninem koncentrace osteokalcinu nesnižuje, nebo se během léčby opět zvyšuje, je to známkou nízké účinnosti léčby a důvodem k úpravě dávkování. Obvykle odběr žilní krve na lačno.
 • β-Crosslaps je C-terminální oktapeptid kolagenu typu I, jde o marker degradace kolagenu. Stanovení β-CTx v séru se využívá pro odhad stupně individuální kostní resorpce a sledování účinku antiresorpční terapie. Obvykle odběr žilní krve na lačno.
 • Odpad Ca Doplňující parametr, který může ukazovat na zvýšený obrat, ale také může být dán zvýšeným příjmem Ca. Vyskytuje se však i idiopatická hyperkalciurie. Pacient dodá celé množství moče do laboratoře nebo po promíchání vzorek (15 ml) s uvedením celkové diurézy.
 • Odpad P Hypersaturace moči fosfáty zvyšuje pohotovost k tvorbě močových konkrementů. Pro orientační stanovení jednorázový vzorek moče, pro kvantitavní stanovení (odpad) úplný sběr po dobu 24h. Pacient dodá celé množství moče do laboratoře nebo po promíchání vzorek (15 ml) s uvedením celkové diurézy.
 • Alkalická fosfatáza kostní ukazuje na zvýšenou aktivitu osteoblastů. Při osteomalacii bývá ALP 2 až 4x zvýšena, ale snížený Ca, P, U-Ca. Při hyperparatyreóze ALP 2 až 10x zvýšena, tubul. resorpce P pod 75, Ca vyšší, P nižší, průkaz se provede stanovením PTH. Při Pagetově chorobě ALP až 30x zvýšená. Orientační rozmezí ALPK: do 1,5 ukat/l (celková ALP do 2,5 ukat/l, jaterní frakce ALPJ do 1,0 ukat/l). Zároveň stanovujeme vápník, fosfor a hořčík v séru a odpad vápníku a fosforu v moči. Doporučená další vyšetření: parathormon (PTH), progesteron, testosteron.
 • Parathormon PTH je polypeptid produkovaný příštítnými tělísky, který reguluje koncentraci kalciového kationu v extracelulární tekutině. Vyšetření PTH je vhodné provést při projevech hyperparathyreoidismu, mezi které patří především zvýšená osteolýza, prořídnutí struktury kosti, kostní cysty, patologické fraktury a deformace skeletu. Zvýšená koncentrace vápníku v séru má dále za následek svalovou slabost, myopathie, zvýšený výskyt žaludečních a duodenálních vředů a akutních pankreatitid. Dále je vhodné požadovat vyšetření PTH u projevů hypoparathyreoidismu, což je zvýšená neuromuskulární dráždivost, osteoskleróza, kalcifikace kostí v měkkých částech a pseudohypoparathyreoidóza, která je charakterizována malým vzrůstem, změnami skeletu, osteosklerózou, abnormální tvorbou zubů, deformacemi nehtů a funkčními poruchami nervového systému. Vzorek musí být odebrán a uchováván ve vychlazené plastové zkumavce. Sérum je okamžitě separováno v chlazené centrifuze a následně zamraženo. Pokud to není možné, je vzorek uložen do ledové tříště a co nejrychleji transportován do laboratoře.
 • Vitamín D3 Vitamín D patří spolu s PTH a kalcitoninem k hlavním biologickým regulátorům kalciového a fosfátového metabolizmu. Základním patogenetickým mechanizmem při vzniku osteoporózy je druhotná hyperparathyreóza vznikající v důsledku deficitu vitamínu D a poklesu absorpce kalcia ve střevě. Deficit vitamínu D ve stáří se může manifestovat nejen postižením kostního metabolizmu ve smyslu osteomalacie nebo osteoporózy, ale i zhoršením některých systemových onemocnění (poruchy imunity, myopatie nebo zhoršení tolerance glukózy). 25-OH vitamin D je metabolit, který by měl být měřen v krvi pro stanovení celkového stavu vitaminu D, jelikož je hlavní zásobárnou vitaminu D v lidském těle.

Poznámka: Existuje konsensus, že minimální hladina vitamínu D3 /25-OH/ u zdravého kostního metabolizmu se nachází v rozmezí 50 – 80 nmol/l. Dle nejnovějších poznatků experti doporučují pro zdravou populaci hladiny vyšší než 75 nmol/l.