MUDr. Martina Rosická, Ph.D.

je zakládající lékařkou společnosti ENDOCARE s.r.o.

Promovala s vyznamenáním na 1. LF UK v roce 2000. Od té doby pracovala jako sekundární lékařka na III. interní klinice VFN, na lůžkových odděleních i ambulancích v oboru vnitřní lékařství a endokrinologie. V roce 2004 složila 1.atestaci v oboru vnitřní lékařství a v roce 2009 specializační atestaci v oboru endokrinologie. Je držitelkou specializované způsobilosti pro samostatnou práci v oboru endokrinologie.V roce 2007 obhájila doktorát v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka se specializací na endokrinní problematiku. Je autorkou a spoluautorkou řady domácích i zahraničních publikací a spoluřešitelkou několika grantů. Od roku 2010 je vedoucím lékařem soukromého zdravotnického zařízení specializující se kromě endokrinologie také na obezitologii a nutriční terapii.  Je certifikovanou instruktorkou Nordic Walkingu, má akreditovaný kurz akupunktury a ve svém volném čase se věnuje již roky studiu tradiční činské medicíny, fytoterapie a novinkám v oblasti medicíny, která je jejím koníčkem již od dětství (a to nejen oblasti endokrinologie). Mluví anglicky.

Medicína je umění plné neustálých překvapení, detektivních zápletek, slepých uliček a nečekaných konců. A právě proto je tak neskutečně zábavná.

MUDr. Radka Jedličková

Lékařka se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství, která se nyní věnuje především obezitologii, endokrinologii a psychosomatice. Pracovala na III. interní klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnici v obezitologické ambulanci. Vede tříměsíční redukční kurzy, věnuje se poradenství a přednáškové činnosti v oblasti prevence a léčby obezit,a to nejen pro pacienty, ale i pro lékaře a nutriční terapeuty. Léčba nadváhy a obezity a zdravý životní styl jsou nejen její prací, ale i koníčkem.

Kdo chce hledá pro způsoby, kdo nechce hledá důvody.

doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.

MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. byl promován doktorem medicíny na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze roce 1997. V roce 2001 složil atestaci z vnitřního lékařství 1. stupně a v roce 2005 specializační atestaci z endokrinologie. Je držitelem specializované způsobilosti v oboru vnitřní lékařství, licence pro samostatnou práci v oborech vnitřní lékařství a endokrinologie a licence pro vyšetřování ultrazvukem v endokrinologii. Je rovněž držitelem licence vedoucího lékaře a primáře v oboru vnitřní lékařství a endokrinologie. Od r. 1998 pracoval na lůžkových odděleních a ambulancích v oboru vnitřní lékařství a endokrinologie. V letech 2003-2009 pracoval na jednotce intenzivní metabolické péče a v letech 2004-2009 byl zástupcem vedoucího této jednotky. V roce 2003 obhájil disertační práci a byl mu přiznán titul PhD. Od roku 2002 pravidelně vyučuje mediky na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je řešitelem nebo spoluřešitelem několika výzkumných grantových projektů. Pravidelně publikuje v domácích a zahraničních odborných časopisech a přednáší na odborných konferencích.

MUDr. Jan Krátký

V roce 2011 ukončil studium na 1. lékařské fakultě University Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství, poté nastoupil na III. interní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V roce 2016 úspěšně složil atestační zkoušku v oboru Endokrinologie a Diabetologie.
Od roku 2015 je zároveň zaměstnancem 1. lékařské fakulty University Karlovy, kde se podílí na výuce budoucích lékařů. V rámci svého postgraduálního studia se věnuje především novým možnostem v diagnostice uzlů štítné žlázy. Je autorem několika odborných publikací na toto téma. Mluví anglicky.
Ve volném čase ho baví cyklistika, lyžování a cestování, zajímá se o letadla.

MUDr. Ivan Raška, Ph.D.

MUDr. Ivan Raška, Ph.D. promoval na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze roce 2003.
V roce 2011 složil atestaci z vnitřního lékařství, v roce 2013 specializační atestaci z osteologie a v roce 2014 získal specializaci v oboru endokrinologie a diabetologie.
Od r. 2003 pracoval na lůžkových odděleních a ambulancích v oboru vnitřní lékařství, endokrinologie a osteologie.  V letech 2004-2006 pracoval v Itálii ve Výzkumném farmakologickém ústavu Mario Negri v Milaně. V roce 2007 obhájil disertační práci a byl mu přiznán titul Ph.D.
Od roku 2007 pravidelně vyučuje mediky na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a byl hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem několika výzkumných grantových projektů. Pravidelně publikuje v domácích a zahraničních odborných časopisech a přednáší na odborných konferencích.

Ivana Valentová

BSc. Iva Valentová, DiS.

Nutriční terapeutka. Absolvovala Vyšší odbornou školu obor nutriční terapeut. Pro větší rozhled ukončila bakalářské studium ve Velké Británii obor potraviny a výživa zaměřené na civilizační onemocnění a udržitelnost potravin. Svou práci zakládá na evidence-based medicine. Ráda vytváří edukační infografiky v oblasti výživy na sociálních sítích a přednáší o potravinách a výživě.

Mgr. Dana Rosická

Dana Rosická je psycholog a psychoterapeut. V roce 2000 absolvovala FF UK Praha, obor Psychologie, klinické zaměření. Zájem o terapii a efektivní práci s lidmi podpořila studiem Arteterapie při PF JU v Č. Budějovicích, sebezkušenostním výcvikem ve skupinové psychoanalýze při ČSPAP a 5ti-letým výcvikem v koučování na systemickém základě pod vedením Milana Bobka. Je diplomovaná Gestalt terapeutka,  Evropský certifikát v Gestalt psychoterapii získala absolvováním výcviku u IVGT a na práci s dětmi zaměřeném postgraduálu GTDA.

Od roku 2007 má privátní psychologickou praxi. Pracuje s dětmi i dospělými, jednotlivci, rodinami i skupinami a poskytuje terapii, koučování a poradenství. Ve všech modalitách své práce využívá práci s tělem a tvorbou. S obezitologickými klienty pracuje dle metodiky STOB. Mluví anglicky a německy.

MUDr. Andrea Dutková

Psychiatr, psycholog MUDr. Andrea Dutková absolvovala 1. Lékařskou fakultu UK v roce 1993, atestaci II. stupně v oboru psychiatrie splnila v roce 1998. Dále rozvíjela své zkušenosti v oblasti sexuologie – absolvovala nadstavbovou atestační zkoušku v oboru sexuologie, absolvovala výcvik v Gestalt terapii a nyní se věnuje výcviku v Daseinanalytickém výkladu snů. Je členkou České psychiatrické společnosti, České psychoterapeutické společnosti a České sexuologické společnosti. Její práce vychází nejen ze vzdělání a profesních zkušeností, ale také z neobvyklých životních zážitků.

Ve své praxi se věnuje řešení řady problémů – zejména psychosomatických obtíží, poruch příjmu stravy (anorexie, bulimie, aj.), závislostí na alkoholu, drogách, hracích automatech, problémů v mezilidských vztazích, zvládnutí životní krize, depresivním stavům, sexuologickým potížím.

Jana Kopecká

Ukončila Střední zdravotnickou školu obor všeobecná zdravotní sestra maturitou s velmi dobrým prospěchem v roce 1987. Ve stejném roce nastoupila jako zdravotní sestra do Ústavu pro péči o matku a dítě, kde pracovala na ambulantních odděleních, lůžkových odděleních a na oddělení asistované reprodukce.  Po mateřské dovolené nastoupila jako reklamační technik do firmy zabývající se prodejem výpočetní techniky. Brzy se vypracovala na asistentku vedoucího servisu. V podobné administrativní funkci pracovala až do roku 2011, kdy nastoupila do ambulance ENDOCARE. Ve volném čase se věnuje turistice a vycházkám s fenkou Agnes. S manželem se věnuje fotografování, je předsedkyní fotografického klubu P6ka.

Ing. Daniela Boumová

Promovala s vyznamenáním na ČZU v roce 1992. V letech 1993 až 2002 pracovala jako finanční ředitelka ve firmě dovážející výpočetní techniku. Dále v letech 2008-2009 pracovala v auditorské firmě. Od roku 2010 pracuje jako finanční účetní v soukromé firmě dovážející sportovní doplňky.
V naší ambulanci má na starosti koordinaci zdravotní péče a komunikaci s pacienty.
Ve volném čase se věnuje svým dvěma synům a sportovním aktivitám všeho druhu (volejbal, jízda na koni, tenis, turistika, jízda na kole).