Dynamické testy

Takzvané dynamické nebo funkční testy se v endokrinologii využívají pro testování funkce některých endokrinních orgánů v případě, že hormonální porucha není jednoznačně jasná a prokazatelná  jednorázovým stanovením hormonálních hladin. Naši lékaři vám vždy podrobně vysvětlí, jak bude test probíhat. Níže jsme pro vás připravili popis nejběžnějších z nich.

Dexamethazonový supresní test s nízkou dávkou dexamethazonu

Tento test ověří schopnost inhibovat aktivitu hypothalamo-hypofýzo-adrenální osy pomocí zpětné vazby. Je indikován při podezření na Cushingův syndrom.

Testovací látka: Dexamethazon 1mg (2 tbl po 0,5 mg) perorálně podaný ve 23hod večer v den prvního odběru.

Postup: První odběr se provádí ráno před užitím dexamethazonu, druhý odběr následuje ráno po užití dexamethazonu. Stanovujeme plazmatický kortizol.

Interpretace: Srovnáváme koncentrace plazmatického kortizolu v 8,00 hod. ráno před podáním dexamethazonu a po jeho podání. Hodnocení je různé dle různých pracovišť, suprese by měla být nejméně pod 100 nmol/l.

Dexamethazonový supresní test dvoudenní s nízkou dávkou DXM

Tento test ověří schopnost inhibovat aktivitu hypothalamo_hypofýzo- adrenální osy pomocí zpětné vazby. Je indikován při podezření na Cushingův syndrom.

Testovací látka: Dexamethazon 4mg, podává se 1 tableta (po 0,5mg) po 6 hodinách po dobu 48 hodin (tj.celkem 8 tablet)

Postup: První odběr se provádí ráno před užitím první tablety. Druhý odběr se provádí za 48 hod.. Stanovujeme plazmatický kortizol.

Interpretace: Srovnáváme koncentrace plazmatického kortizolu v 8,00 hod. ráno před podáním dexamethazonu a po jeho podání. Suprese kortizolu pod 50 nmol/l výrazně zvyšuje specificitu – vylučuje Cushingův syndrom, pod 100 nmol/l mnoho falešně negativních výsledků.

Inzulinový hypoglykemický test ke stimulaci kortizolu a ACTH

Tento test je indikován při podezření na centrální formu hypokortikalizmu a testuje sekreční rezervu ACTH.

Testovací látka: inzulin (Actrapid HM U100) O,1 UI/kg i.v.

Postup: Odběry se provádí opakovaně v 0, 30,60,90,120 minutě. Vyšetřuje se glykemie, kortizol, ACTH (v čase 0,60,120, nutno nabírat do vychlazených zkumavek a transportovat v ledu). V průběhu testu je třeba dosáhnout hodnotu glykemie pod 2,2 mmol/l pro aktivaci hypothalamo – adrenální osy. Během testu je průběžně monitorována glykemie. Dojde-li v průběhu vyšetření k projevům neuroglykopenie, je nutno podat 40% glukózu i.v.

Absolutní kontraindikace: epilepsie, diabetes mellitus, kardiovaskulární onemocnění

Relativní kontraindikace: věk nad 55 let (latentní koronární postižení) Hodnotíme hladinu kortizolu a ACTH.

Interpretace: Normální odpovědí je vzestup kortizolu nad 550nmol/l, hodnocení ACTH vzhledem k pulsatorní sekreci není standartní, většinou vzestup nad 100 ng/l

Synacthenový test

Tímto testem ověřujeme schopnost nadledvin reagovat na syntetický ACTH. Vyšetření se provádí při podezření na primární (Addisonova nemoc) nebo sekundární (hypopituitarismus) kortikální hypofunkci (sníženou funkci nadledvin).

Testovací látka: syntetický derivát ACTH 1-24-tetracosactid (Synacten, Cortrosyn), aplikuje se O,25 mg intravenosně

Postup: Po minimálně 10 hodinách lačnění mezi 8.00 a 9.00 hodin se odebere žilní krev ke stanovení kortizolémie basálně. Pak se ležícímu pacientovi aplikuje 0,25 mg Synactenu i.v. jako bolus. Další odběr je 20 a 60-ti minutách po aplikaci.

Kontraindikace: Přecitlivělost na ACTH a na jeho analogy, diabetes mellitus .

Nežádoucí účinky: lokální reakce až anafylaktický šok během prvních 30 minut po aplikaci. Aplikace Synactenu pouze pod lékařským dohledem. Nedostatečný vzestup kortizolu po aplikaci tetracosactidu vyžaduje sledování pacienta  po testu.

Interpretace: Při vzestupu kortizolu v plasmě nad 700 nmol/l je nadledvinová nedostatečnost vyloučena. Při primární hypofunkci (M. Addison) kortizol nestoupá vůbec. Abnormální odpověď na ACTH (velmi malý vzestup koncentrace kortizolu v séru) je při chronické léčbě steroidy s atrofií kůry nadledvin, při hypopituitarismu (snížené funkci hypofýzy) nebo dysfunkci hypotalamu.Při Cushingově syndromu s oboustrannou hyperplasií nadledvin dochází k mohutnému vzestupu hladiny kortizolu.Při Cushingově syndromu, způsobeném autonomní sekrecí kortizolu v nadledvinách nebo ektopickou sekrecí je vzestup kortizolu velmi mírný nebo žádný

Referenční hodnoty

Před aplikací: výchozí koncentrace-basální hodnota-kortizolu (normální koncentrace kortizolu 170-550 nmol/l

Po aplikaci: zvýšení oproti basální hodnotě alespoň o 193 nmol/l nebo dosažení peakové hodnoty alespoň 497 nmol/l

Za 30 minut : 212 – 720 nmol/l

Za 60 minut : 593 – 1214 nmol/l

Rozhodující je peaková koncentrace. Je-li nemocný vyšetřován ve stresu a výdej kortizolu je již stimulován endogenním ACTH, je dosaženo peakové koncentrace bez toho, aby se dosáhlo potřebné zvýšení proti (již zvýšené) basální hodnotě.

Inzulinový hypoglykemický test ke stimulaci růstového hormonu

Test je indikován jako základní test při podezření na nedostatečnou sekreci růstového hormonu.

Testovací látka: inzulin i.v. (actrapid HM U100) v dávce 0,1IU/kg hmotnosti

Postup: Odběry se provádí v 0, 30, 60, 90 minutě. Stanovujeme růstový hormon a glykemii. K dostatečné stimulaci je nutné dosáhnout glykemii pod 2,2mmol/l, po celou dobu vyšetření nutno pravidelně monitorovat glykemii, klinický stav a zabezpečit trvalý nitrožilní přístup pro možnost okamžité aplikace 40% glukosy i.v. při příznacích neuroglykopenie. Priming u děvčat od 10 let, u chlapců od 12 let.

Absolutní kontraindikace: epilepsie, diabetes mellitus, kardiovaskulární onemocnění

Relativní kontraindikace: věk nad 55 let (latentní koronární postižení)

Interpretace: Normální reakce u dětí je vzestup STH nad 10 ug/l (20mU/l), u dospělých je očekávaný vzestup STH nad 7 ug/l (14mU/l). V případě těžkého deficitu u dospělých k vzestupu nedochází a hladina STH je pod 3ug/l (6 mUI/l).

Glukagonový test ke stimulaci STH

Test je indikován při podezření na nedostatečnou sekreci růstového hormonu.

Testovací látka: glukagon 1mg s.c. (Glucagen-1mg -Hypokit)

Postup: Odběry se provádí v 0.,120.,150.,180. minutě, stanovujeme STH, kortizol, glykémii.

Interpretace: Normální reakcí je vzestup STH u dětí nad 10 µg/l (20mU/l), u dospělých nad 7 µg/l (14mU/l) Těžký deficit růstového hormonu: dospělí pod 3 µg/l (6mU/l)

oGTT – supresní test na STH

Test je indikován při podezření na akromegalii.

Testovací látka: glukosa 75g p.o. (rozpuštěná v čaji, vypít během 2-5 min).

Postup: Odběry se provádí až po zavedení kanyly po 30ti minutách v klidu, pacient může sedět. Odběry se provádí v 0., 60.,120. minutě. Stanovuje se glykemie, STH, IGF-1(0.min)

Interpretace: Akromegalii vylučuje suprese STH pod 1ug/l (2 mU/l)

LH-RH test

Test je indikován při vyšetření gonadální osy.

Testovací látka: LH-RH 1amp i.v. (gonadorelin 100 µg)

Postup: Odběry se provádí v 0., 30., 60.,120.,180. minutě. Stanovujeme testosteron, estradiol, progesteron (0,120,180minutě), LH,FSH (0,30,60, 120,180minutě),
Hodnocení : závisí na věku testovaného pacienta (děti, adolescence) Dospělí : ženy ve fertilním věku 1.-7. den cyklu

Interpretace: Normální vzestup je LH 2x nad basální hodnotu , FSH 1,5x nad basální hodnotu. Areaktivita svědčí pro hypofyzární poruchu, při hypotalamické lezi mohou odpovídat normálně

Poznámka: není nutno provádět na lačno

TRH test

Indikací testu jsou centrální formy hypothyreosy a jejich diferenciální diagnostika.

Testovací látka: Relefact-TRH 200 1 amp (200ug) i.v.

Postup: Odběry se provádí v 0., 20., 60. minutě a stanovujeme TSH.

Interpretace: Očekáváme vzestup TSH ve 20. minutě u žen na hodnotu 18-27 mIU/l, u mužů 16-22 mI/l. Hodnoty vyšší v 60.min než ve 20. min svědčí pro hypotalamický původ, hypofyzární léze jsou většinou bez odpovědi TSH.

Kontraindikace: akutní kardiovaskulární onemocnění, nekontrolovaná hypertenze, akutní cerebrovaskulární onemocnění

Captoprilový test

Test je indikován k vyloučení primárního hyperaldosteronismu.

Testovací látka: tensiomin 25 mg p.o.

Postup: 0., 180. min. aldosteron, renin

Interpretace:  plná suprese aldosteronu vylučuje PH