Během prvních tří měsíců vývoje je plod zcela závislý na hormonech štítné žlázy matky. Tyto hormony prostupují placentou a ovlivňují psychomotorický vývoj dítěte. Od třetího měsíce stáří plodu je již založen základ štítné žlázy, ta začíná pomalu pracovat a dítě se stává po této stránce soběstačným. Pokud trpí matka poruchou funkce štítné žlázy, která nebyla včas odhalena, může dojít k poruše vývoje plodu. V těžkých případech může nedostatek hormonů štítné žlázy matky vést k výraznému zhoršení inteligence a zpomalení růstu a vývoje dítěte. Avšak i méně závažný nedostatek, který je relativně častý, může nepříznivě ovlivnit duševní vývoj dítěte. Může mu ubrat několik bodů IQ či vyvolat poruchy soustředění ve škole.

Pokud má plod vrozeně nefunkční či chybějící štítnou žlázu (výskyt v populaci asi 1:4000) a tato vada není odhalena hned po porodu, dojde k rozvoji tzv. kretenismu. Jde o těžkou formu růstové a mentální retardace, se kterou se naštěstí v civilizovaných zemích díky povinnému screeningu v prvních dnech po porodu a včasné léčbě dnes již nesetkáváme.

Nadbytek hormonů štítné žlázy v těhotenství není tak častý jako jejich nedostatek. Přesto se však může vyskytnout. Nevede sice k ovlivnění inteligence, ale může vést ke špatnému růstu plodu a v těžších případech i k potratu a komplikacím při porodu. V případě těžké formy Gravesovy-Basedowovy tyreotoxikózy s vysokým titrem protilátek proti TSH-receptoru (TRAK) se může toho onemocnění vzácně přenést i na novorozence a vyvolat u něj závažný stav v důsledku urychlení metabolismu, který se musí léčit na jednotce intenzívní péče.

Ano, je tomu tak, a to zejména u těch těhotných žen, které svoje onemocnění štítné žlázy z nějakého důvodu neléčí. Vážná neléčená porucha štítné žlázy může vést nejen k potratu, ale i k dalším komplikacím v těhotenství. Byl nalezen vztah s např. preeklampsií, předčasným porodem i častějším porodem císařským řezem.

Velké studie prokázaly, že přítomnost protilátek proti štítné žláze v krvi těhotné ženy může vést k různým těhotenským komplikacím, i když je hormonů štítné žlázy ještě dostatek. Ženy mohou mít problém otěhotnět, mohou se objevit častěji potraty. Proto se někdy i u těchto žen přistupuje k léčbě hormony štítné žlázy ve snaze možným komplikacím zabránit. Přistupujeme k takzvané izohormonální léčbě hormony štítné žlázy, tedy preventivnímu podávání malých dávek levothyroxinu. Rizika spojená s pozitivitou protilátek se pak snižují.

Pokud jste již v péči endokrinologa pro poruchu funkce štítné žlázy a zjistila jste, že jste těhotná, doporučujeme ihned o této skutečnosti informovat svého lékaře a nechat si zkontrolovat hladiny hormonů štítné žlázy. Potřeba thyroidálních hormonů se v graviditě zvyšuje až dvakrát a je často nezbytné zvýšit dávku levothyroxinu pro správný průběh těhotenství a bezproblémový vývoj plodu.

Již v době, kdy těhotenství plánujete, navštivte svého praktického lékaře a požádejte ho o stanovení hormonů štítné žlázy, v ideálním případě i protilátek proti štítné žláze. Pokud jste již těhotná, nechte si ihned odebrat krev na stanovení hormonů štítné žlázy u svého gynekologa či praktického lékaře. V případě, že některá z hodnot nebude v normě, neprodleně (nejlépe během jednoho až dvou týdnů) vyhledejte endokrinologa. Česká endokrinologická společnost podporuje urychlené vyšetření těhotných žen, proto byste neměla mít problém endokrinologa najít. V naší ordinaci garantujeme vyšetření těhotné ženy do jednoho týdne.

Endokrinolog posoudí, zda potřebujete léčbu, a předepíše Vám preparát s hormonem štítné žlázy (pokud máte jeho nedostatek) či naopak lék tlumící štítnou žlázu (pokud máte nadbytek hormonů štítné žlázy). Budete chodit na pravidelné kontrolní krevní odběry po několika týdnech až měsících. Velmi důležité bude i sledování po porodu, kdy často dochází ke změnám funkce štítné žlázy. Při správné léčbě proběhne těhotenství normálně a Vaše dítě bude zdravé.

Poporodní tyreoiditida, jak již název napovídá, je zánět štítné žlázy vzniklý v souvislosti s porodem. Nejčastěji se objevuje u těch žen, které již nějakou poruchou štítné žlázy trpí nebo mají pouze pozitivní protilátky proti štítné žláze. U těchto žen vídáme přechodné zvýšení funkce štítné žlázy několik týdnů po porodu, které asi za 3 až 4 měsíce přechází do výrazné hypotyreózy, tedy funkce snížené. V některých případech sice může posléze dojít i ke spontánní úpravě, ale často snížená funkce dlouhodobě přetrvává. Z těchto důvodů je nutné ženy pravidelně sledovat nejen v době těhotenství, ale i po porodu.