Vážení a milí pacienti,

velice často se nás ptáte na bezpečnost očkování vakcínou proti Covid 19 u autoimunitních onemocnění štítné žlázy. Na základě doporučení vakcinologické i endokrinologické  společnosti, zahraničních i našich osobních zkušeností s očkováním lze konstatovat, že podání vakcíny je u pacientů  s autoimunitními poruchami funkce štítné žlázy bezpečné a nevede ke zhoršení onemocnění.  U aktivní autoimunitní hyperfunkce štítné žlázy typu Graves- basedova thyreotoxikoza doporučujeme situaci vždy zkonzultovat s ošetřujícím lékařem, ale obecně platí, že ani toto onemocnění není kontraindikací k očkování. Zaznamenali jsme zatím jediný případ reaktivace onemocnění po vakcinaci, ale již několik případů zvýšení  aktivity onemocnění po proběhlém onemocnění SARS-Cov19.

Jedinou aktuálně uznávanou abbsolutní kontraindikací k očkování je alergická reakce po podání první dávky nebo známá alergie na některou ze složek vakcíny.

Proto při rozhodování, zda se očkovat či nikoliv, zvažte vždy rizika versus benefit. Za celý náš kolektiv se po zkušenostech s důsledky, které onemocnění SARS-CoV umí napáchat (ať už na těle nebo na duši) jednoznačně přikláníme k očkování. Pokud si ale nejste čímkoliv jisti, kontakujte svého ošetřujícího lékaře.

Co bych dále zmínila, jsou laboratorní změny po prodělání nemoci SARS-CoV. Velice často pozorujeme přechodné zhoršení laboratorních parametrů zpravidla ve smyslu zvýšení TSH. Tento výkyv bývá jen dočasný a nevyžaduje navyšování dávky hormonů štítné žlázy. Pokud tedy u vás byla tato odchylka po proběhlém onemocnění SARS-Cov19 zachycena, pak je v první řadě vhodná kontrola s odstupem dvou až tři měsíců. Pokud je to váš případ, informujte svého ošetřujícího lékaře a domluvte se s ním na dalším postupu.

 

Za kolektiv ENDOCARE

MUDr. Martina Rosická, Ph.D.