Obezitu nelze vnímat jen jako zmnožení tuku v těle, ale spíše jako chronické onemocnění, spojené s řadou jiných poruch. Jde o významný rizikový faktor, který se podílí na vzniku a rozvoji závažných somatických nemocí. Obezita je poslední dobou často nazývána jako epidemie 3. tisíciletí. Říká se, že přejídání už zabilo mnohem více lidí než všechny války dohromady. V roce 1995 se počet obézních lidí na celém světě odhadoval na 200 milionů. V roce 2000 však toto číslo stouplo na 300 milionů obézních lidí.

Obezita představuje problém nejen ve vyspělých zemích, ale roste rapidně i v mnoha rozvojových zemích. Česká republika se v počtu obézních propracovala na přední místo v celé Evropě. Tento problém skutečně narůstá. Dvacet jedna procet mužů a 31 % žen je obézních. Když sečteme nadváhu a obezitu, vyjde nám u žen alarmující číslo 68 % a u mužů dokonce 72 %. Výskyt obezity a nadváhy je u nás vyšší než v evropském průměru.

Určitě jste se již setkali s různými „zaručenými“ a především rychlými způsoby hubnutí, ať už to jsou různé typy diet, chutné koktejly, ananasové pilulky, přípravky s chrómem či zázračné přístroje cvičící za Vás, apod. Většinou nabízejí rychlé a snadné řešení Vašeho problému a snaží se Vás přesvědčit, že po zakoupení takového prostředku již půjde všechno samo. Vy sami se ale musíte odhodlat radikálně a především doživotně změnit Váš dosavadní životní styl. Musíte se snažit zvyknout si na nové návyky tak, abyste jedli zdravěji a zároveň se budete snažit, aby se nedílnou součástí vašeho denního života stala fyzická aktivita- tedy aktivní pohyb.

Pokud jste se už v minulosti pokoušeli zhubnout, jistě víte, že to bývá často velmi obtížné. Návyky se mění velmi těžce. K úspěchu je zapotřebí mnoho času a především dostatečně silná vůle. Je třeba si uvědomit, že tukovou tkáň nahromaděnou často po desetiletí nelze odbourat během několika týdnů. Jestliže jste opravdu přesvědčeni, že s nadváhou chcete bojovat, případně ji na celý život porazit, musíte to být právě Vy, kdo bude aktivně s nadbytečnými kilogramy bojovat. Ostatní Vám mohou pouze nápomocni.

Obezitologické vyšetření

Obezitologické vyšetření zahrnuje vstupní vyšetření lékařem – internistou, který zhodnotí, zda trpíte nadváhou, či obezitou a jakým typem. Podrobně se Vás zeptá na veškeré faktory ve Vašem životě, které mohly ovlivnit problém s nadbytečnými kilogramy. Odešle Vás na krevní rozbor, sestaví pro Vás vhodný jídelníček, zajistí adekvátní pohybovou aktivitu s ohledem na eventuální další onemocnění a bude Vás provázet po celou dobu redukčního programu.

 

 

Komplexní obezitologické vyšetření – přehled

  • stanovení typu a stupně obezity
  • stanovení BMI
  • stanovení obvodu pasu, boků
  • složení těla metodou bioelektrické impedance (% tělesného tuku, svalové hmoty)
  • odhalení příčiny, které ke vzniku obezity vedly
  • podrobné interní vyšetření, včetně změření krevního tlaku
  • laboratorní vyšetření krve
  • rozbor jídelníčku
  • sestavení jídelníčku
  • edukace pohybové aktivity

Na základě výsledků vyšetření budou navržena individuální doporučení úpravy dietního a pohybového režimu, v další fázi je navržen další léčebný postup (léky, psychologická intervence či chirurgický zákrok).

Zjištění obezity

Stanovení BMI (Body mass index, t.. index tělesné hmoty)

BMI je považován za orientační rychlou metodu ke zjištění nadváhy či obezity.

Vaší hmotnost (v kilogramech) vydělte druhou mocninou vaší výšky (v centimenterch)

Zdravotní riziko vzniku dalších civilizačních onemocnění (cukrovky, ischemické choroby srdeční, mozkové mrtvice, apod.) není zvýšené, pokud je hodnota BMI do 25. Ne každý člověk, který má vyšší BMI než je norma, je skutečně otylý. Jedná se hlavně o muže s mohutně vyvinutou kostrou a svalstvem. BMI se také nedá správně hodnotit u těhotných žen. Přesto se stále tento parametr stále používá jako nejjednodušší orientační vodítko ke stanovení stupně obezity.

Pokud je Váš BMI vyšší než 30 nebo vyšší než 28 a vyskytují se již u Vás nějaká riziková onemocnění související s nadváhou (cukrovka 2. typu, vysoký krevní tlak, vysoká hladina krevních tuků včetně cholesterolu), měli byste určitě začít řešit Vaší hmotnost co nejdříve.

Hodnocení BMI

Obvod pasu a riziko komplikací obezity

Obvod pasu je nepřímý ukazatel nitrobřišní tukové tkáně, často nazývané viscerální tuk.

Spolu s BMI je důležitým ukazatelem při určování zdravotních rizik. Podle níže uvedené tabulky si můžete určit své riziko rozvoje cukrovky, vysokého krevního tlaku a dalších spojených onemocnění.

Přebytečný břišní tuk zvyšuje riziko vzniku cukrovky, zvýšeného obsahu tuků v krvi s následnými komplikacemi rozvoje aterosklerózy, vysokého krevního tlaku a kardiovaskulárních onemocnění. Proto jsou nejohroženější skupinou muži mající obvod pasu větší než 102 cm a ženy mající obvod pasu větší než 88 cm. Toto měření je má největší význam u jedinců, kteří mají BMI mezi 25 a 34,9 kg/m2.

Obsah tělesného tuku

Daleko přesnější a z hlediska zdravotního rizika významnější je zjištění množství tělesného tuku. Proto je důležité zjistit, jaký je celkový obsah tuku v těle (nejen podkožní tuk, ale celkový tělesný tuk – např. obaly některých orgánů). Mezi metody zjišťování obsahu tuku v těle patří např. tzv. podvodní vážení (hydrodenzitometrie), počítačová tomografie (CT), nukleární magnetická rezonance (NMR) a duální rentgenová absorpciometrie. Tyto metody jsou poměrně přesné, ale většinou drahé a často nedostupné (prováděné na specializovaných klinikách).

Jednoduchou (ale ne tak přesnou – ovlivnění výsledku hydratací organismu) metodou stanovení tělesného tuku je měření bioelektrické impedance. Při této metodě prochází tělem slabé, pro lidské tělo naprosto bezpečné a nepostřehnutelné elektrické proudění. Měření je založeno na skutečnosti, že elektrický proud prochází snadněji tekutinou v našich svalech než tukem. Proudění umožňuje měřit elektrický odpor těla. Tato metoda je orientační, rychlá, levná a pohodlná. Podíl tuku na celkové hmotnosti u dospělých mužů s normální tělesnou hmotností je 10 – 25 %, u žen s normální tělesnou hmotností 18 – 30 %. S přibývajícím věkem se podíl tuku zvyšuje (i když je zachována stejná tělesná hmotnost). Za hranici obezity je u mužů považováno 30 %, u žen 35 % tuku v těle.

MUDr. Šárka Svobodová, Ph.D.