Nutriční terapie nebo také léčebná výživa je jedním z oborů nelékařské zdravotnické péče. Jak už napovídá sám název, tento obor se zabývá nutricí (výživou) člověka. Nutriční terapeut je zdravotnickým pracovníkem, odborníkem, který absolvoval studium oboru Nutriční terapeut na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Nutriční terapeut pečuje o výživu člověka – zhodnocuje jeho nutriční potřeby, pátrá po obtížích spojených s příjmem potravy, zhodnocuje současné stravovací návyky a jejich vhodnost vzhledem ke zdravotnímu stavu člověka. Zkoumá také možné překážky ve vhodném a dostatečném příjmu živin a energie. Cílem péče nutričního terapeuta je pozitivně působit na výživu člověka tak, aby maximálně přispívala ke zlepšení nebo udržení zdravotního stavu člověka.

Léčba výživou či stravou může působit až neuvěřitelně – obvykle se setkáváme zejména s léčbou prostřednictvím různých léků, přesto však bylo mnoha výzkumy prokázáno, jak velkou roli hraje vhodná výživa v prevenci a léčbě některých onemocnění – zejména civilizačních onemocnění jako jsou např. kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus 2. typu nebo také rakovina tlustého střeva. Správně nastavenou výživou tedy můžeme významně ovlivnit náš zdravotní stav, u některých onemocnění je speciální dieta dokonce jedinou formou léčby – např. při nesnášenlivosti lepku – celiakii, či také u fenylketonurie.

Nutriční terapeut dokáže poradit s vhodným nastavením stravy při různých potravinových alergiích či intolerancích, mírných zažívacích obtížích, může pomoci se správným nastavením stravy vzhledem k různým onemocněním – vysoké hladině cholesterolu, diabetu mellitu 1. i 2. typu, vysoké hladině kyseliny močové – dně, podváze, nadváze a obezitě. Dokáže pomoci i s přizpůsobením stravy se zaměřením na zdravý životní styl či přizpůsobení sportovním aktivitám.