TSI protilátky – stimulační protilátky proti TSH receptoru

Hyperfunkce tj. zvýšená funkce štítné žlázy je onemocnění, které postihuje kolem 30 milionů osob na celém světě. Jednou z jejích častých příčin je Graves-Basedovova choroba. Jedná se o typ autoimunitního onemocnění, při kterém imunitní systém produkuje protilátky vážící se na receptory štítné žlázy určené pro regulační hormon TSH – tzv. thyroid stimulating hormon  (štítnou žlázu stimulující hormon) a nutí štítnou žlázu ke zvýšení činnosti.

Dosud jsme měli možnost toto onemocněni diagnostikovat „pouze“ na základě klinických obtíží, sonografie a protilátek anti- TSH (TRAK). Toto stanovení mělo tu nevýhodu, že nebylo možné rozlišit stimulující nebo inhibující protilátky, které vedou naopak k poklesu funkce štítné žlázy. Nové stanovení protilátek TSI je první specifický test, který stanovuje pouze stimulující protilátky proti TSH receptoru.

Stanovení je vhodné, pokud máme podezření na extrathyroidální projevy onemocnění štítné žlázy, ale chybí příznaky i samotné zvýšení hormonů štítné žlázy. Mezi tyto projevy patří endokrinní orbitopathie (otok měkkých tkání vyplňujících očnici, zvýšené napětí svalů očních víček s nedovíráním víček, dvojité vidění až poškození zrakového nervu), pretibiální myxedém (otok nejčastěji v oblasti bérců s novotvorbou vaziva a porušeného odtoku lymfy)  nebo vzácná thyroidální akropachye (otok měkkých tkání rukou a nohou, zejména prstů, novotvorba nové kosti – jeví se jako paličkovité zduření posledních článků prstů s otokem nehtových lůžek).

Dále je vhodná u novorozených dětí matek s Graves-Basedovou chorobou pro stanovení rizika hyperfunkce štítné žlázy u novorozence.

diferenciální diagnostice hyperfunkce štítné žlázy po porodu, konkrétněji k odlišení poporodní thyroiditis a recidivy Graves-Basedovy choroby zejména u žen, které již Graves-Basedovovu chorobu před graviditou prodělaly.

Pozitivita TSI silně podporuje diagnozu Graves-Basedovy choroby, ale výše titru protilátek nekoreluje s tíží onemocnění.

Tyto protilátky nově stanovujeme ve spolupráci s laboratoří Spadia i v naší ordinaci.

 

MUDr. Martina Rosická, Ph.D.

Článek lze kopírovat jen se svolením autorky.