Články

Články2019-12-17T20:44:38+01:00

Rubriky

Přípravky na hubnutí – sliby versus realita

MUDr. Martina Rosická, Ph.D. S narůstajícím problémem nadváhy a obezity roste množství přípravků slibujících zázračné, rychlé a bezpracné zhubnutí. Denně jsme konfrontováni nabídkami zázračných pilulek, koktejlů, přístrojů... Jaká je ale realita? Co to vlastně jsou výživové doplňky Výživové doplňky lze běžně koupit bez předpisu v lékárně nebo na internetu, v obchodech zdravé výživy nebo v obchodech pro sportovce. Jsou také oblíbeným sortimentem firem zabývajících se multi level marketingem. Nutno zdůraznit, že doplňky stravy nejsou léčivo. Dle platné legislativy je doplněk stravy potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích. Tolik říká zákon. Velmi důležité je to, že účinnost přípravků a zajištění kvality nejsou při schvalování doplňků stravy posuzovány. Nicméně

27. 11. 2019|Obezita|

Nutrigenomika, budoucnost v dietních intervencích

MUDr. Martina Rosická, Ph.D. Epigenetika je vědní obor, který se zabývá tím, jakým se způsobem se naše geny přepisují a jak se to projeví navenek. Nutrigenomika je podoborem epigenetiky a jejím zájmem je sledovat, jaký je vliv potravy na přepisování našich gen Jak se naše geny projeví nezavisí pouze na jejich složení (určité sekvence nukleotidů), ale i na okolních strukturách, které ovlivňují tvar DNA. Typickým příkladem je metylace DNA. Methylové skupiny navázané na určitých místech molekuly DNA mají významný vliv na to, jak bude DNA přepisována a umožňují přepisovat stejný genom (tedy stejnou sekvenci nukleotidů, stejný gen) v různých buňkách nebo organismech odlišně. Může to vést k výrazné odlišnosti jedinců se stejným jaderným genomem. Jako příklad může sloužit včelí matka a dělnice, obě s plně identickou genovou výbavou ale se vzájemnými rozdíly v methylaci až 550 genů, které vedou k tomu, že jedna včelí larva se vyvíjí jako včelí

27. 11. 2019|Obezita|

Co je obezita a jak jí čelit

Obezitu nelze vnímat jen jako zmnožení tuku v těle, ale spíše jako chronické onemocnění, spojené s řadou jiných poruch. Jde o významný rizikový faktor, který se podílí na vzniku a rozvoji závažných somatických nemocí. Obezita je poslední dobou často nazývána jako epidemie 3. tisíciletí. Říká se, že přejídání už zabilo mnohem více lidí než všechny války dohromady. V roce 1995 se počet obézních lidí na celém světě odhadoval na 200 milionů. V roce 2000 však toto číslo stouplo na 300 milionů obézních lidí. Obezita představuje problém nejen ve vyspělých zemích, ale roste rapidně i v mnoha rozvojových zemích. Česká republika se v počtu obézních propracovala na přední místo v celé Evropě. Tento problém skutečně narůstá. Dvacet jedna procet mužů a 31 % žen je obézních. Když sečteme nadváhu a obezitu, vyjde nám u žen alarmující číslo 68 % a u

27. 11. 2019|Obezita|

Hyperhidroza neboli nadměrné pocení

Příčiny, diagnostika a léčba Nepříjemný problém nadměrného pocení komplikuje život mnoha lidem. V tomto článku se seznámíme s fyziologií pocení, příčinami nadměrného pocení a způsobům, jakými lze tento nepříjemný problém omezit nebo úplně zastavit. Co je pocení?  Pocení je přirozený proces, který je pro lidské tělo velmi důležitý. Jeho hlavní úlohou je termoregulace. Pocením se naše tělo zbavuje tepla, které v něm neustále vzniká (dokonce, i když jsme v klidu anebo spíme), ať už při práci svalů nebo při metabolických procesech. Má svoji úlohu při vylučování škodlivých a toxických látek. Pot působí také jako ochranný filtr proti UV záření . Proces pocení je zajišťován potními žlázami, které se nacházejí ve škáře (dermis). Aktivitu potních žláz řídí a kontroluje autonomní nervový systém. Průměrně má každý z nás 3 - 4 milióny potních žláz. Nacházejí se na celém těle s výjimkou rtů, prsních

27. 11. 2019|Nadměrné pocení|

Gynekomastie

Jako gynekomastii označujeme zvětšení prsu u muže. Rozlišujeme gynekomastii pravou a nepravou.Pravou gynekomastií nazýváme zvětšení mléčné žlázy. Je charakterizovaná epiteliální hyperplazií a hyperplazií fibroblastů periduktálního stromatu prsní žlázy. Při dlouhodobém průběhu dochází k fibrózní (vazivové) přestavbě tkáně, která je již trvalá. Nepravou gynekomastií rozumíme zduření podkožní oblasti mužské mammy jiným procesem. Nejčastěji se jedná o tuková depozita, záněty nebo nádory. Epidemiologie Podle různých studií je prevalence gynekomastie u mužů mezi 17.–80. rokem života přibližně 20 %. Fyziologicky se přechodná gynekomastie vyskytuje  v neonatálním období a v pubertě, ale v obou případech obtíže spontánně odezní. U novorozenců mužského pohlaví bývá jednostranné nebo oboustranné zvětšení prsní žlázy důsledkem zvýšené hladiny hormonů z matčina těla. Ta postupně odeznívá a během několika týdnů pomine. U převážné většiny pubertálních chlapců se objevuje zvětšení mléčné žlázy jako ploché, zatuhlé a lehce citlivé zduření pod dvorcem, které obvykle po 17.

27. 11. 2019|Endokrinní poruchy u mužů|

Hyperprolaktinémie

Prolaktin je hormon předního laloku hypofýzy (podvěsku mozkového). Jeho úkolem je stimulace růstu prsních žláz a produkce mléka u kojících žen. Proto je v těhotenství a u kojících žen prolaktin v krvi zvýšený. U zdravých žen mimo těhotenství a kojení a u mužů je prolaktin v krvi nízký. Pokud v krvi stoupá, může jít o chorobný stav. Zvýšení prolaktinu v krvi má mnoho příčin, některé z nich jsou závažné a vyžadují léčbu, v řadě případů ale lze ponechat pacientky i bez léčby a sledovat je. Příčiny hyperprolaktinémie Hlavní příčiny hyperprolaktinémie jsou: obvykle nezhoubné nádory (adenomy) předního laloku hypofýzy a jejího okolí (tzv. mikroprolaktinomy, makroprolaktinomy a pseudoprolaktinomy) těhotenství a kojení; snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza); léčba některými léky (estrogeny, fenothiaziny, metoclopramid, sulpirid, methyldopa, reserpine, tricyklická antidepresiva, verapamil, estrogeny, antiandrogeny, opiáty, cimetidin); mechanické dráždění prsů a přední stěny hrudníku (např. stavy po operacích srdce a prsů atp.); jiná závažná

Přejít nahoru